preloadingpreloadingpreloading
Location: Home > Missie en visie

Missie en visie

Onze school is een Gemeentelijke Basisschool. Dat betekent dat onze school het gemeentebestuur van Buggenhout als schoolbestuur heeft en dat we kiezen voor OVSG als ondersteunende onderwijskoepel.

Kiezen voor een school van het gemeentelijke net is kiezen voor kwaliteitsonderwijs. Scholen van het officieel onderwijs willen bovendien open scholen zijn, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

Dat is geen makkelijke, maar wel een bewuste keuze. Scholen van het officieel onderwijs willen immers midden in de maatschappij staan en kinderen helpen bij het opgroeien tot positieve, kritische en geëngageerde jong-volwassenen.

De OVSG-toets voor het zesde leerjaar is een objectieve barometer voor de mate waarin leerlingen aan het eind van de basisschool de vooropgestelde eindtermen en eindtermgerelateerde leerplandoelen behalen. Deze toets wordt afgenomen door scholen in heel Vlaanderen. Dit maakt het tot een goed instrument om de eigen schoolwerking onder de loep te nemen en bij te sturen waar nodig.

In 't Sprinkhaantje zijn we erg fier dat we de voorbije jaren steeds goed scoorden op de OVSG-toetsen. We zijn er fier op te kunnen zeggen dat onze leerlingen na hun lagere schooltijd echt klaar zijn voor het secundair onderwijs én dat al onze leerlingen kunnen terugblikken op een leuke, belevingsvolle en 'warme' schooltijd... van de peuterklas tot het zesde leerjaar!

Ontdek waarom de keuze voor onze school een goede keuze is! 

Submenu

Kalender
Facebook
Laatste update
July 06, 2017, 08:42